• Ook op weg naar studiesucces?
  • Wij helpen met slimme studietools!
  • Psst ... niet doorvertellen hè
Home » Economie Uitlegvideo's VWO

Economie Uitlegvideo's VWO

€ 16,95

ECONOMIE VIDEO'S ... MIS ZE NIET!

Economie Uitlegvideo's VWO (klas 4,5,6) gezocht? Want kun jij wel extra uitleg voor je toetsen, tentamens & examens gebruiken? Mis de videolessen van Digistudies dan niet! Leraren leggen de lesstof duidelijk uit in 61 uitleg filmpjes! Je ontvangt een code voor de online leeromgeving met video's, oefenmateriaal en begrippenlijsten. Lekker leren in je eigen tempo. Én het is goedkoper dan bijles!

Economie Uitlegvideo's ... scoor hoger!

Het Economie videopakket bereidt jou perféct voor op alle eindexamen onderwerpen VWO (zie hieronder). Overigens wijst onderzoek uit dat video uitleg, gemiddeld 1 punt hogere score oplevert! Dat wil jij toch ook?

Domeinen Onderwerpen
A. Markt: Individuele vraag / Vraag & aanbod / Vraag en aanbod (voorbeelden) / Vraaglijn / Aanbodlijn Prijselasticiteit / Break-even / (Gemiddelde) Kosten, opbrengsten en winst / Marginale kosten, opbrengsten en winst / Maximale winst / Marktstructuur / Matrix marktvormen / Producenten- en consumentensurplus / (voorbeelden) / Markten en overheidsingrijpen / Markt met accijns
B. Ruilen over tijd: Voorraad- en stroomgrootheden / Vermogensmarkt / Intertemporele ruil / Balans- en resultatenrekening / Begrotingstekort, financieringstekort en staatsschuld
C. Samenwerken & onderhandelen: Speltheorie / Suboptimale situaties
D. Risico & Informatie: Risico en verzekeren / Asymmetrische informatie in het bedrijf / Beleggen en de risico's ervan / Bedrijfsvormen
E. Welvaart & Groei: De economische kringloop / Keynesiaans model met overheidsbestedingen / Keynesiaans model met kapitaalmarktrente / Keynesiaans model met output gap / Keynesiaans model met belastingstelsels / Meten van de welvaart & BBP / Toegevoegde waarde / Lorentz-curve / Het belastingstelsel / Inkomstenbelasting berekenen / Groei
F. Goede tijden, slechte tijden: Conjunctuur / Verkeersvergelijking van Fisher / Conjunctuur & inflatie / Werkloosheid / Wisselkoers / Conjunctuurbeleid van de overheid / Rentestand / Rentebeleid van de ECB

    Meer vakken? Kies voor korting!

    Heb jij voor 2, 3, 4 of meer vakken video uitleg nodig? Kies dan voor een Voordeelpakket met korting!