• Ook op weg naar studiesucces?
  • Wij helpen met slimme studietools!
  • Psst ... niet doorvertellen hè

Economie Uitlegvideo's HAVO

€ 25,00

ECONOMIE UITLEGVIDEO'S HAVO!

Economie Uitlegvideo's HAVO (klas 4, 5) gezocht? Want kun jij wel extra uitleg voor je toetsen, tentamens & examens gebruiken? Mis de video's van Digistudies dan niet! De docent legt de lesstof duidelijk uit in 52 uitleg filmpjes! Je ontvangt de code voor de online leeromgeving met video's, oefeningen & begrippenlijst. Je vragen kun je ook stellen aan de docent. Wees ook goedkoper uit dan met bijles!

Economie Uitlegvideo's HAVO ... scoor hoger!

Het Economie uitlegvideo pakket bereidt jou perféct voor op alle eindexamen onderwerpen HAVO. Kijk voor een overzicht hieronder. En onderzoek wijst uit dat video uitleg, gemiddeld 1 punt hogere score oplevert! Dat wil jij toch ook?

Domeinen Onderwerpen
A. Markt: Individuele vraag / Vraag & aanbod / Vraag en aanbod (voorbeelden) / Vraaglijn / Aanbodlijn Prijselasticiteit / Break-even / (Gemiddelde) Kosten, opbrengsten en winst / Marginale kosten, opbrengsten en winst / Maximale winst / Marktstructuur / Matrix marktvormen / Producenten- en consumentensurplus / (voorbeelden) / Markten en overheidsingrijpen / Markt met accijns
B. Ruilen over tijd: Voorraad- en stroomgrootheden / Vermogensmarkt / Intertemporele ruil / Balans- en resultatenrekening / Begrotingstekort, financieringstekort en staatsschuld
C. Samenwerken & onderhandelen: Speltheorie / Suboptimale situaties
D. Risico & Informatie: Risico en verzekeren / Asymmetrische informatie in het bedrijf / Beleggen en de risico's ervan / Bedrijfsvormen
E. Welvaart & Groei: De economische kringloop / Keynesiaans model met overheidsbestedingen / Keynesiaans model met kapitaalmarktrente / Keynesiaans model met output gap / Keynesiaans model met belastingstelsels / Meten van de welvaart & BBP / Toegevoegde waarde / Lorentz-curve / Het belastingstelsel / Inkomstenbelasting berekenen / Groei
F. Goede tijden, slechte tijden: Conjunctuur / Verkeersvergelijking van Fisher / Conjunctuur & inflatie / Werkloosheid / Wisselkoers / Conjunctuurbeleid van de overheid / Rentestand / Rentebeleid van de ECB

    Meer vakken? Kies voor korting!

    Heb jij voor 2, 3, 4 of meer vakken video uitleg nodig? Kies dan voor een Voordeelpakket met korting!