• Ook op weg naar studiesucces?
  • Wij helpen met slimme studietools!
  • Psst ... niet doorvertellen hè
Home » Wiskunde B Uitlegvideo's VWO

Wiskunde B Uitlegvideo's VWO

€ 16,95

WISKUNDE B VIDEO'S ... MIS ZE NIET!

Wiskunde B Uitlegvideo's VWO (klas 4,5,6) gezocht? Want kun jij wel extra uitleg voor je toetsen, tentamens & examens gebruiken? Mis de videolessen van Digistudies dan niet! Leraren leggen de lesstof duidelijk uit in 62 uitleg filmpjes! Je ontvangt een code voor de online leeromgeving met video's, oefenmateriaal en begrippenlijsten. Lekker leren in je eigen tempo. Én het is goedkoper dan bijles!

Wiskunde B Uitlegvideo's ... scoor hoger!

Het Wiskunde B videopakket bereidt jou perféct voor op alle eindexamen onderwerpen VWO (zie hieronder). Overigens wijst onderzoek uit dat video uitleg, gemiddeld 1 punt hogere score oplevert! Dat wil jij toch ook?

Domeinen Onderwerpen
A. Algebraïsche vaardigheden: Breuken / Wortels / Machtsfuncties / Vergelijkingen en ongelijkheden oplossen / Lineaire en 2e graads functies & Logaritmen
B. Functies, grafieken & vergelijken: Grafieken (domein, bereik, nulpunt en symmetrie) / Lineaire functies / Machtsfuncties / Exponentiële functies, rekenen met e / Logaritmische functies / Periodieke functies opstellen & transformaties / Formules omschrijven / Inverse functies Ongelijkheden / Gebroken functies / Limieten, asymptoten en perforaties
C. Differentiaal- en integraalrekening: Differentiequotiënt / Raaklijnen / Hellinggrafieken / Afgeleide (kort) en tweede afgeleide / Basis- en somregel / Som-, product- en quotiënt-regel / Kettingregel / Goniometrische functies differentiëren / Theorie van het integreren / Oppervlakte berekenen /Inhoud berekenen / Optimaliseren
D. Goniometrische functies: Eenheidscirkel / Lengte berekenen / Goniometrische / Vergelijkingen / Goniometrische modellen / Lissajousfiguren
E. Meetkunde met coördinaten: Driehoeken (Pythagoras) / Sinus- en cosinusregel / Lijnvergelijkingen / Cirkelvergelijkingen en raaklijnen / Lengte berekenen / Koordenvierhoek / Constantehoek / Hoek koorden raaklijn cirkel / Meetkundige plaatsen / Vectoren en inproduct
F. Examenopgaven Examenopgaven

Meer vakken? Kies voor korting!

Heb jij voor 2, 3, 4 of meer vakken video uitleg nodig? Kies dan voor een Voordeelpakket met korting!