• Ook op weg naar studiesucces?
  • Wij helpen met slimme studietools!
  • Psst ... niet doorvertellen hè

Wiskunde B Uitlegvideo's VWO

€ 25,00

WISKUNDE B UITLEGVIDEO'S VWO!

Wiskunde B Uitlegvideo's VWO (klas 4,5,6) gezocht? Want kun jij wel extra uitleg voor je toetsen, tentamens & examens gebruiken? Mis de video's van Digistudies dan niet! De docent legt de lesstof duidelijk uit in 62 uitleg filmpjes! Je ontvangt de code voor de online leeromgeving met video's, oefeningen & begrippenlijst. Je vragen kun je ook stellen aan de docent. Wees ook goedkoper uit dan met bijles!

Wiskunde B Uitlegvideo's VWO ... scoor hoger!

Het Wiskunde B uitlegvideo pakket bereidt jou perféct voor op alle eindexamen onderwerpen VWO. Kijk voor een overzicht hieronder. En onderzoek wijst uit dat video uitleg, gemiddeld 1 punt hogere score oplevert! Dat wil jij toch ook?

Domeinen Onderwerpen
A. Algebraïsche vaardigheden: Breuken / Wortels / Machtsfuncties / Vergelijkingen en ongelijkheden oplossen / Lineaire en 2e graads functies & Logaritmen
B. Functies, grafieken & vergelijken: Grafieken (domein, bereik, nulpunt en symmetrie) / Lineaire functies / Machtsfuncties / Exponentiële functies, rekenen met e / Logaritmische functies / Periodieke functies opstellen & transformaties / Formules omschrijven / Inverse functies Ongelijkheden / Gebroken functies / Limieten, asymptoten en perforaties
C. Differentiaal- en integraalrekening: Differentiequotiënt / Raaklijnen / Hellinggrafieken / Afgeleide (kort) en tweede afgeleide / Basis- en somregel / Som-, product- en quotiënt-regel / Kettingregel / Goniometrische functies differentiëren / Theorie van het integreren / Oppervlakte berekenen /Inhoud berekenen / Optimaliseren
D. Goniometrische functies: Eenheidscirkel / Lengte berekenen / Goniometrische / Vergelijkingen / Goniometrische modellen / Lissajousfiguren
E. Meetkunde met coördinaten: Driehoeken (Pythagoras) / Sinus- en cosinusregel / Lijnvergelijkingen / Cirkelvergelijkingen en raaklijnen / Lengte berekenen / Koordenvierhoek / Constantehoek / Hoek koorden raaklijn cirkel / Meetkundige plaatsen / Vectoren en inproduct
F. Examenopgaven Examenopgaven

Meer vakken? Kies voor korting!

Heb jij voor 2, 3, 4 of meer vakken video uitleg nodig? Kies dan voor een Voordeelpakket met korting!