• Ook op weg naar studiesucces?
  • Wij helpen met slimme studietools!
  • Psst ... niet doorvertellen hè

Wiskunde A Uitlegvideo's HAVO

€ 25,00

WISKUNDE A UITLEGVIDEO'S HAVO!

Wiskunde A Uitlegvideo's HAVO (klas 4,5) gezocht? Want kun jij wel extra uitleg voor je toetsen, tentamens & examens gebruiken? Mis de video's van Digistudies dan niet! De docent legt de lesstof duidelijk uit in 31 uitleg filmpjes! Je ontvangt de code voor de online leeromgeving met video's, oefeningen & begrippenlijst. Je vragen kun je ook stellen aan de docent. Wees ook goedkoper uit dan met bijles!

Wiskunde A Uitlegvideo's HAVO ... scoor hoger!

Het Wiskunde A uitlegvideo pakket bereidt jou perféct voor op alle eindexamen onderwerpen HAVO. Kijk voor een overzicht hieronder. En onderzoek wijst uit dat video uitleg, gemiddeld 1 punt hogere score oplevert! Dat wil jij toch ook?

Domeinen Onderwerpen
A. Wiskundige vaardigheden: Breuken / Wortels /Machtsfuncties / Vergelijkingen en ongelijkheden oplossen
B. Algebra & tellen: Wiskundige bewerkingen, voorrangsregels, verhoudingen & afronden / Procenten / Procentuele afname & toename
C. Verbanden: Tabellen en grafieken (opstellen en aflezen) / Stijgen en dalen en toenamediagrammen / Gebroken lineaire functies en machtsfuncties (allerlei functies) / Grafische rekenmachine / Stelsels vergelijkingen / Lineaire functies / Exponentiële functies / • Exponentiële verbanden
D. Statistieken: Basis Statistiek / Populatie en steekproefproportie / Meetniveau's variabelen (en verschillen berekenen) / Frequentietabel, centrum- en spreidingsmaten / Boxplot, Uitschieters, klassenindeling, diagrammen, dot- en boxplot / Normale verdeling, onbekende berekenen / Andere verdelingen
E. Examenopgaven Examenopgaven tijdvak 1 en 2

Meer vakken? Kies voor korting!

Heb jij voor 2, 3, 4 of meer vakken video uitleg nodig? Kies dan voor een Voordeelpakket met korting!