• Ook op weg naar studiesucces?
  • Wij helpen met slimme studietools!
  • Psst ... niet doorvertellen hè
Home » Wiskunde A Uitlegvideo's HAVO

Wiskunde A Uitlegvideo's HAVO

€ 16,95

WISKUNDE A VIDEO'S ... MIS ZE NIET!

Wiskunde A Uitlegvideo's HAVO (klas 4,5) gezocht? Want kun jij wel extra uitleg voor je toetsen, tentamens & examens gebruiken? Mis de videolessen van Digistudies dan niet! Leraren leggen de lesstof duidelijk uit in 31 uitleg filmpjes! Je ontvangt een code voor de online leeromgeving met video's, oefenmateriaal en begrippenlijsten. Lekker leren in je eigen tempo. Én het is goedkoper dan bijles!

Wiskunde A Uitlegvideo's HAVO

Scoor hoger!

Het Wiskunde A videopakket bereidt jou perféct voor op alle eindexamen onderwerpen HAVO (zie hieronder). Overigens wijst onderzoek uit dat video uitleg, gemiddeld 1 punt hogere score oplevert! Dat wil jij toch ook?

Domeinen Onderwerpen
A. Wiskundige vaardigheden: Breuken / Wortels /Machtsfuncties / Vergelijkingen en ongelijkheden oplossen
B. Algebra & tellen: Wiskundige bewerkingen, voorrangsregels, verhoudingen & afronden / Procenten / Procentuele afname & toename
C. Verbanden: Tabellen en grafieken (opstellen en aflezen) / Stijgen en dalen en toenamediagrammen / Gebroken lineaire functies en machtsfuncties (allerlei functies) / Grafische rekenmachine / Stelsels vergelijkingen / Lineaire functies / Exponentiële functies / • Exponentiële verbanden
D. Statistieken: Basis Statistiek / Populatie en steekproefproportie / Meetniveau's variabelen (en verschillen berekenen) / Frequentietabel, centrum- en spreidingsmaten / Boxplot, Uitschieters, klassenindeling, diagrammen, dot- en boxplot / Normale verdeling, onbekende berekenen / Andere verdelingen
E. Examenopgaven Examenopgaven tijdvak 1 en 2

Meer vakken? Kies voor korting!

Heb jij voor 2, 3, 4 of meer vakken video uitleg nodig? Kies dan voor een Voordeelpakket met korting!