• Ook op weg naar studiesucces?
  • Wij helpen met slimme studietools!
  • Psst ... niet doorvertellen hè

Wiskunde B Uitlegvideo's HAVO

€ 25,00

WISKUNDE B UITLEGVIDEO'S HAVO!

Wiskunde B Uitlegvideo's HAVO (klas 4,5) gezocht? Want kun jij wel extra uitleg voor je toetsen, tentamens & examens gebruiken? Mis de video's van Digistudies dan niet! De docent legt de lesstof duidelijk uit in 44 uitleg filmpjes! Je ontvangt de code voor de online leeromgeving met video's, oefeningen & begrippenlijst. Je vragen kun je ook stellen aan de docent. Wees ook goedkoper uit dan met bijles!

Wiskunde B Uitlegvideo's HAVO ... scoor hoger!

Het Wiskunde B uitlegvideo pakket bereidt jou perféct voor op alle eindexamen onderwerpen HAVO. Kijk voor een overzicht hieronder. En onderzoek wijst uit dat video uitleg, gemiddeld 1 punt hogere score oplevert! Dat wil jij toch ook?

Domeinen Onderwerpen
A. Algebraïsche vaardigheden: Vergelijkingen/ongelijkheden oplossen / Breuken, Machts- en wortelfuncties / Lineaire en 2e graads functies / Logaritmen
B. Functies, grafieken & vergelijken: Grafieken (domein, bereik, nulpunt en symmetrie) / Lineaire functies / Machtsfuncties / Exponentiële functies / Logaritmische functies / Gebroken functies / Transformaties Ongelijkheden / Gebroken lineaire functies en machtsfuncties Eenheidscirkel / Periodieke functies / Transformaties / Goniometrische vergelijkingen & modellen
C. Meetkundige berekeningen: Driehoeken (Pythagoras) / Lengte berekenen / Lengte berekenen / Sinus en cosinusregel / Gelijkvormigheid / Lijnvergelijkingen / Cirkelvergelijkingen en raaklijnen
D. Toegepaste analyse: Toenamediagrammen / Differentiequotiënt / Raaklijnen / Hellinggrafieken / Basisregels en somregel / Som-, product en quotiëntregel / Kettingregel / Oefenopgave: afgeleide functie - toepassing
E. Examenopgaven Examenopgaven tijdvak 1 en 2

Meer vakken? Kies voor korting!

Heb jij voor 2, 3, 4 of meer vakken video uitleg nodig? Kies dan voor een Voordeelpakket met korting!