• Ook op weg naar studiesucces?
  • Wij helpen met slimme studietools!
  • Psst ... niet doorvertellen hè
Home » Wiskunde B Uitlegvideo's HAVO

Wiskunde B Uitlegvideo's HAVO

€ 16,95

WISKUNDE B VIDEO'S ... MIS ZE NIET!

Wiskunde B Uitlegvideo's HAVO (klas 4,5) gezocht? Want kun jij wel extra uitleg voor je toetsen, tentamens & examens gebruiken? Mis de videolessen van Digistudies dan niet! Leraren leggen de lesstof duidelijk uit in 44 uitleg filmpjes! Je ontvangt een code voor de online leeromgeving met video's, oefenmateriaal en begrippenlijsten. Lekker leren in je eigen tempo. Én het is goedkoper dan bijles!

Wiskunde B Uitlegvideo's ... scoor hoger!

Het Wiskunde B videopakket bereidt jou perféct voor op alle eindexamen onderwerpen HAVO (zie hieronder). Overigens wijst onderzoek uit dat video uitleg, gemiddeld 1 punt hogere score oplevert! Dat wil jij toch ook?

Domeinen Onderwerpen
A. Algebraïsche vaardigheden: Vergelijkingen/ongelijkheden oplossen / Breuken, Machts- en wortelfuncties / Lineaire en 2e graads functies / Logaritmen
B. Functies, grafieken & vergelijken: Grafieken (domein, bereik, nulpunt en symmetrie) / Lineaire functies / Machtsfuncties / Exponentiële functies / Logaritmische functies / Gebroken functies / Transformaties Ongelijkheden / Gebroken lineaire functies en machtsfuncties Eenheidscirkel / Periodieke functies / Transformaties / Goniometrische vergelijkingen & modellen
C. Meetkundige berekeningen: Driehoeken (Pythagoras) / Lengte berekenen / Lengte berekenen / Sinus en cosinusregel / Gelijkvormigheid / Lijnvergelijkingen / Cirkelvergelijkingen en raaklijnen
D. Toegepaste analyse: Toenamediagrammen / Differentiequotiënt / Raaklijnen / Hellinggrafieken / Basisregels en somregel / Som-, product en quotiëntregel / Kettingregel / Oefenopgave: afgeleide functie - toepassing
E. Examenopgaven Examenopgaven tijdvak 1 en 2

Meer vakken? Kies voor korting!

Heb jij voor 2, 3, 4 of meer vakken video uitleg nodig? Kies dan voor een Voordeelpakket met korting!