• Ook op weg naar studiesucces?
  • Wij helpen met slimme studietools!
  • Psst ... niet doorvertellen hè
Home » Aardrijkskunde Uitlegvideo's VWO

Aardrijkskunde Uitlegvideo's VWO

€ 16,95

AARDRIJKSKUNDE VIDEO'S ... MIS ZE NIET!

Aardrijkskunde Uitlegvideo's VWO (klas 5, 6) gezocht? Want kun jij wel extra uitleg voor je toetsen, tentamens & examens gebruiken? Mis de videolessen van Digistudies dan niet! Leraren leggen de lesstof duidelijk uit in 38 uitleg filmpjes! Je ontvangt een code voor de online leeromgeving met video's, oefenmateriaal en begrippenlijsten. Lekker leren in je eigen tempo. Én het is goedkoper dan bijles!

Aardrijkskunde Uitlegvideo's ... scoor hoger!

Het Aardrijkskunde videopakket bereidt jou perféct voor op alle eindexamen onderwerpen VWO (zie hieronder). Overigens wijst onderzoek uit dat video uitleg, gemiddeld 1 punt hogere score oplevert! Dat wil jij toch ook?

Domeinen Onderwerpen
A. Wereld: Centrum-periferie model / Arm & rijk / Bevolkingsgroei / Bevolkingsspreiding / Globalisering / Verstedelijking /Globalisering / Groot-Brittanië & India
B. Aarde: Passaten & moessons / Luchtdruk & luchtstromen / Endogene processen en plaatgrenzen / Divergentie / Transgene plaatgrenzen / Vulkanisme / Aardbevingen / Verwering (exogene processen) / Erosie & sedimentatie / Ontstaan van gebergten / Klimaatgebieden / Klimaatverandering / Landschapszones en de veranderingen
C. Zuid-Amerika: Introductie (Zuid-Amerika) / Fysisch-geografische kenmerken / Sociaal-geografische kenmerken / Economische en politieke kenmerken / Ontwikkelingsprocessen
D. Leefomgeving Rijn en Maas / Overstromingen & Wateroverlast / Waterbeheersing van een rivier / Rivierbeleid van de overheid / Kustbeleid van de overheid / Ruimtelijke en sociaaleconomische problemen in steden / Wijk & Buurt / Randstedelijke vraagstukken.

    Meer vakken? Kies voor korting!

    Heb jij voor 2, 3, 4 of meer vakken video uitleg nodig? Kies dan voor een Voordeelpakket met korting!