• Ben jij al op weg naar Studiesucces?
 • Wij helpen je met vele Studietools!
 • Psst ... niet doorvertellen hè :)
Home » Examen Video's Wiskunde B VWO

Examen Video's Wiskunde B VWO

€ 15,00

Examen Video's Wiskunde B VWO

€ 15,00

Duidelijke uitleg, eigen tempo, 1 punt hoger!

De beste Wiskunde B Examen Video's gezocht? Kun jij extra uitleg voor je tentamens en examens VWO gebruiken? Mis deze video uitleg dan niet! Want enthousiaste wiskundeleraren leggen de tentamen- en examenstof duidelijk uit in wel 53 uitleg video’s! Doordat je kunt stoppen en herhalen zoveel je wilt, leer jij lekker in je eigen tempo! Bovendien heb jij toegang tot de begrippenlijsten, oefenexamens en vele oefenopgaven. En wist je dat onderzoek uitwees dat je met video uitleg, gemiddeld 1 punt hoger scoort? Kijk hier bij het onderzoek van de Radboud universiteit Nijmegen.

PERFÉCT VOORBEREID!

Het Wiskunde B videopakket bereidt jou perféct voor op de onderwerpen van jouw school- en eindexamen: algebra, functies, grafieken, vergelijkingen, differentiëren, integreren, meetkunde en goniometrie. Dus wees slim en ga als vele anderen aan de slag met de beste VWO Wiskunde B video's! Voor slechts €15,- krijg jij met je persoonlijke code, toegang tot jouw videopakket. Bekijk de Demo en ontdek ze zelf!


Bekijk de demo video!

Deze onderwerpen helder uitgelegd!

DOMEINEN

A. Algebraïsche Vaardigheden

 • Vergelijkingen/ongelijkheden oplossen
 • Breuken
 • Machts- en wortelfuncties
 • Lineaire en 2e graads functies
 • Logaritmen

B. Functies, grafieken en vergelijken

 • Grafieken (domein, bereik, nulpunt en symmetrie
 • Lineaire functies
 • Machtsfuncties
 • Exponentiële functies rekenen met e
 • Logaritmische functies
 • Gebroken functies
 • Transformaties
 • Ongelijkheden
 • Gebroken lineaire functies en machtsfuncties
 • Periodieke functies opstellen en transformaties
 • Goniometrische vergelijkingen en modellen
 • Formules omschrijven
 • Inverse functies
 • Limieten, asymptoten en perforaties

C. Differentiaal- en integraalrekening

 • Differentiequotiënt
 • Raaklijnen
 • Hellinggrafieken
 • Afgeleide (kort) en tweede afgeleide
 • Basis- en somregel
 • Som-, product- en quotiënt-regel
 • Kettingregel
 • Goniometrische functies differentiëren
 • Theorie van het integreren
 • Oppervlakte berekenen
 • Inhoud berekenen
 • Optimaliseren

D. Goniometrische functies

 • Eenheidscirkel
 • Lengte berekenen
 • Goniometrische vergelijkingen
 • Goniometrische modellen
 • Lissajousfiguren

E. Meetkunde met coördinaten

 • Driehoeken (Pythagoras)
 • Sinus- en cosinusregel
 • Lijnvergelijkingen
 • Cirkelvergelijkingen en raaklijnen
 • Lengte berekenen
 • Koordenvierhoek
 • Constantehoek
 • Hoek koorden raaklijn cirkel
 • Meetkundige plaatsen
 • Vectoren en inproduct

Deel Examen Videos's VWO Wiskunde B!

Vaak samen gekocht met deze VWO Examen Video's